Na Návsi – ploché střechy a terasy

Praha Libeň-zelená střecha

Kavčí hory

Ke Karlovu

Čenkov – plochá střecha na dřevostavbě

Maiselova – terasa

Spolana Neratovice