– opravy, nové montáže, revizní zprávy, uzemnění,
– klasické i aktivní hromosvody – materiály Fe, Cu, Al-Mg-Si.